Økonomi

Her kan du finder økonomiske oplysninger vedr. fjernvarmen

Afregning: Hvad koster 1 kwh?

Tilslutning: Hvad koster det at blive tilsluttet Skjern Fjernvarme?

Gebyrer: Hvad koster en rykker?

Nøgletal: Nøgletal for de sidste 5 år

Regnskab: De seneste regnskaber med aktiver og passiver