Maalerpolle

Årlig aflæsning af fjernvarmemålere

Den årlige aflæsning af fjernvarmemålere for 2017 vil blive foretaget i uge 48 & 49.

Aflæsningen foregår ved at vi kører rundt på gaderne i bil og aflæser målerne via radio. Bilen vil være markeret "måleraflæsning". I enkelte tilfælde kan der være behov for at komme inden for og aflæse måleren manuelt.

 

Årsopgørelserne bliver sendt ud, sidst i januar måned,  via Nets, således de modtages med almindelig brev eller via e-boks