Generalforsamling den 23.maj 2016

Skjern Fjernvarme afholder generalforsamling på Hotel Skjern, mandag den 23.maj 2016 kl. 19.30

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2015.


3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2015 til godkendelse.


4. Fremlæggelse af budget for driftsår 2016.


5. Investeringsplan.


6. Forslag fra bestyrelsen.


7. Indkommende forslag fra andelshavere / varmeaftagere.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår: Bjarne Bødtker og Peter Jensen


9. Valg af suppleanter til bestyrelsen


10. Valg af revisor


11. Eventuelt