Måleraflæsning

Fjernaflæsning en gang om året

Vi fjernaflæser varmemåleren en gang om året. Dette sker i starten af december måned.

Aflæsning ved flytning
Ved fraflytning bedes du kontakte os i god tid ved at benytte formularen meld flytning.

Sådan aflæses måleren
Hvis du selv ønsker at holde øje med dit fjernvarmeforbrug, kan du aflæse målerens display og notere dette på din styringstabel. 

Vejledning til alle Kamstrup Multicall-målere